Werkplan 2016

Het bestuur zal in 2016 haar inspanningen voortzetten, de doelstellingen van 2015 alsnog te realiseren. Zij zal opnieuw acties ondernemen om zich aan te sluiten bij activiteiten in Boxmeer als de ‘Goeden Doelenactie’ van het Elzendaal College, Hemelvaartmarkt en activiteiten van SOB.

Om beter te kunnen beantwoorden aan de vraag naar actueel nieuws zal het bestuur in 2016 de website vernieuwen en koppelen aan de website van Bulikimu KisoBOKa. Op verzoek van de staf van de NGO zal deze in 2016 een eigen (Engelse) website opzetten.

Het bestuur zal een Facebook-pagina openen om actueler op nieuws te kunnen reageren.

Dit is inmiddels gerealiseerd en de pagina is te bereiken St. KisoBOKa.

Er zijn inmiddels nieuwe folders gedrukt en het bestuur zal actiever inzetten op de werving van donateurs.

Het ‘Memorandum of Understanding’ met het Bestuur van de NGO is aangevuld met een communicatieplan en het bestuur zal richtlijnen uitvaardigen voor projectaanvragen, tussentijdse rapportage en eindverslag.

Intern zal het bestuur beoordelingscriteria opstellen en voorzieningen voor een betere follow-up van de diverse projecten.

Het bestuur zoekt naar uitbreiding en zal in 2016 actief zoeken naar vrijwilligers, die het werk in Uganda kunnen ondersteunen. Deze uitbreiding is gerealiseerd door de benoeming van Jos de Graaf tot lid van het bestuur en Paul van der Geest tot adviseur.

Om meer bekendheid te geven aan het werk zal het fotomateriaal worden geactualiseerd en worden videorapportages gemaakt in Uganda.

Een afvaardiging van het bestuur heeft ook in 2016 een bezoek gebracht aan Uganda en mede op basis van dit bezoek heeft het bestuur besloten tot een extern advies over de voortgang van de werkzaamheden. Door de instorting van het dak zijn een groot aantal activiteiten stil komen te liggen. Een aantal stafleden werden daardoor overbodig. Het bestuur van de NGO heeft het centrum tijdelijk gesloten al gaan de mobiele kliniek en kinderactiviteiten gewoon door. Eind september wordt een advies verwacht over de voortgang.