Organisatie / Organization

nl

De activiteiten van KisoBOKa worden geleid door twee besturen: een bestuur in Nederland dat zich vooral bezig houdt met fondswerving en andere acties in Nederland en een bestuur in Uganda dat zich bezig houdt met de directe organisatie van de activiteiten daar.

Het bestuur in Nederland bestaat uit:
Paul van der Geest, voorzitter
Willem van Beek, secretaris
Rita van Haandel, penningmeester
Jan van Haandel, lid


Het adres:
Stichting KisoBOKa
t.a.v. Willem van Beek
Carmelietenstraat west 5
5831  DR Boxmeer
Tel: 0485 – 211719
Email: willemenpaul@gmail.com
website: www.kisoboka.nl

Bankrekening: NL31RABO 0149 460 201 Stichting KisoBOKa Boxmeer
Inschrijving Kamer van Koophandel: 17243517
Alle bestuursleden zijn vrijwilliger en er zijn in Nederland geen betaalde krachten aan de Stichting verbonden.
De Stichting KisoBOKa is een door  ANBI  erkende instelling.

Het bestuur in Uganda bestaat uit:
Mawanda Thomas, voorzitter
Opio David, secretaris
Kisitu Gaby, penningmeester
Okello Paul, lid
Kasobya  Aisha, lid

Namusoke Mary, lid

Opio Dominic, lid

Het adres:
Bulikimu KisoBOKa NGO
P.O. Box 658
Jinja
Uganda
Tel. 0790918759
Email: kisobokango@gmail.com
Bezoekadres: Mukama Road Makenke
Bankrekening: 21247343020102  Orient Bank Jinja
Registratienummer NGO:  9473
Alle bestuursleden  zijn vrijwillig(st)ers, maar de NGO heeft een aantal betaalde werkers:
Musirike Fosca, projectmanager

Ajok Margret, sociaal werker

Abwooli Doreen, secretariaat

Abuku Joseph, computer leraar
en 2 matrons, die de dagelijkse zorg hebben over de jongens in het Home en een askari, die het KisoBOKa Centrum bewaakt.
Willem van Beek, fungeert als interim-manager.

gb

The activities of KisoBOKa are led by two boards: a board in the Netherlands that is mainly involved with fundraising and other activities in the Netherlands and a Board in Uganda that deals with the immediate organization of activities here.
The board in the Netherlands consists of:
Paul van der Geest, Chairman
Willem van Beek , Secretary
Rita van Haandel , Treasurer

Jan van Haandel

The address:
Foundation KisoBOKa
Willem van Beek
Carmelietenstraat West 5
5831 DR Boxmeer
Tel: 0485-211719
Email: willemenpaul@gmail.com
website: www.kisoboka.nl

Bank account: NL31RABO0149460201 Stichting (Foundation) KisoBOKa Boxmeer
All board members are volunteers and there is no paid staff in the Netherlands related to the Foundation .
The KisoBOKa Foundation is recognized by ANBI.

The board in Uganda consist of :
Mawanda Thomas, chairman
Opio David, secretary
Kisitu Gaby, treasurer
Okello Paul, member
Kasobya  Aisha, member

Namusoke Mary, member

Opio Dominic, member

The address:
Bulikimu KisoBOKa NGO
P. O. box 658
Jinja
Uganda
Tel. 0790918759
Email:
kisobokango@gmail.com
Visiting address: Mukama Road Makenke
Bank account: 21247343020102  Orient Bank Jinja
Registration number NGO:  9473
Al board members are volunteers, but the NGO has a number of paid workers:
Musirike Fosca, project manager

Ajok Margret, social worker

Abwooli Doreen, secretary

Abuku Joseph, computer teacher
and two matrons , who have the daily care of the boys in the Home and an askari, who looks after the at night.
Willem van Beek, is acting as interim manager.