Kralen voor Afrika / Beads for Africa

nl


Els van Stempvoort, de zus van Paul bezocht in januari 2012 drie weken de KisoBOKa-projecten in Jinja.
Ze kwam onder de indruk van het  werk van de vrouwen in de sloppenwijk Soweto. Vrouwen maken daar
van  ‘oud papier’bijzondere sieraden.’Via haar website website probeert Els deze sieraden in Nederland
te verkopen. De volledige opbrengst is voor de vrouwen zelf.
Hierdoor kunnen deze vrouwen de leefomstandigheden in hun gemeenschap verbeteren door bijvoorbeeld
hun kinderen naar school te kunnen laten gaan.
Kleinschalig project met grote impact!

Haar verhaal en hoe het werkt: http://www.kralenvoorafrika.herobo.com/bestellen.html

gb


Els van Stempvoort , the sister of Paul visited in January 2012 three weeks KisoBOKa projects in Jinja .
She was impressed by the work of women in the slums of Soweto. Women make wonderful jewelry out of ‘old paper’. Through its web site Els tries to sell this jewelry in Netherlands. All benefits goes to the women themselves.
This allows these women to improve the living conditions in their communities by example to let their children go to school
Small project with big impact!

Her story and how it works: http://www.kralenvoorafrika.herobo.com/bestellen.html