STEUNFONDS

nl


Vele malen worden wij gevraagd om ondersteuningdoor individuen, maar we ondersteunen liever gemeenschappen en algemene voorzieningen. Maar soms kunnen we individuele aanvragen of verzoeken om ondersteuning van kleine projecten niet weerstaan bijv. om een ​​klein bedrijf te starten of hulp bij ziekte of begrafenis.

gb


Many times we are asked to support individuals, but we prefer to support communities and general facilities. But sometimes we can’t resist individual requests or requests to support small projects f.e. to start a small business or to support on sickness or burial.