SPORT EN SPEL

nl


Jongeren in Oeganda – en over de hele wereld – willen spelenen sporten  en het is een zeer aantrekkelijke manier om grote groepen te bereiken. We willen dit soort bijeenkomsten stimuleren. Zij kunnen bijdragen tot een meer open geest en goed gedrag en een beter karakter stimuleren.
Wij zullen evenementen die worden georganiseerd door lokale groepenondersteunen, maar ook zelf activiteiten organiseren (zoals het ‘KisoBOKa Tournament’). Door sport en spel stimuleren we goed en fair gedrag onder jongeren en we bieden hen mogelijkheden en faciliteiten om elkaar te ontmoeten in sport en spel.

gb


Youth in Uganda – and all over the world – like to play, to sport and it is a very attractive way to reach big groups. We like to stimulate this kind of meetings. They can contribute to more public spirit and stimulate good behavior and traits of behavior.
We will support events that are organized by local groups, but also organize activities ourselves (like the
‘KisoBOKa Tournament’). By sport and games we Stimulate good behavior and fair completion to youngsters and we offer them opportunities and facilities to meet each other in sport and games.