SCHOOL FONDS/School Fund

gb


The School Fund supports ex-boys of the street. The ones which want to go off the streets and start their education again. For many boys of the street the reason to leave the village is ‘there were no school fees’. If they are really motivated Bulikimu KisoBOka helps them to go back to school. We prefer vocational schooling, because that is conveniently arranged (2-3 years) and offers better perspectives to return to the village. Most off the beneficiaries of the School Fund are sponsored by visitors from The Netherlands and many of them develop personal relations by email. We strive after 10 – 12 boy’s or girl’s schooling by supporting them by school fees, equipment and taking care.

Sorry:
- Please recheck your ID(s).
- If you are showing a private album, check that the "Retrieve Photos From" option is set to "User's Private Album" and that the Authorization Key is correct.

nl


Het School Fonds ondersteunt ex-jongens van de straat. Degenen die weg willen uit de straten en opnieuw willen beginnen met hun opleiding. Voor veel jongens van de straat is de reden om het dorp te verlaten ‘er geen schoolgeld’. Als ze echt gemotiveerd zijn, helpt Bulikimu KisoBOka hen om terug te gaan naar school. Wij geven de voorkeur beroeps onderwijs, want dat is overzichtelijk ingedeeld (2-3 jaar) en biedt betere perspectieven om terug te keren naar het dorp. De meeste van de begunstigden van het School Fonds worden gesponsord door bezoekers uit Nederland en velen van hen ontwikkelen persoonlijke relaties per e-mail. Wij streven na 10 – 12 jongen of meisje scholing te geven door hen te ondersteunen met schoolgeld, uitrusting en voor hen te zorgen.

Sorry:
- Please recheck your ID(s).
- If you are showing a private album, check that the "Retrieve Photos From" option is set to "User's Private Album" and that the Authorization Key is correct.