EXCHANGE

nl


In 2013 ontvingen we de 250ste bezoeker. De meesten van hen kwamen uit Nederland – de thuisbasis van onze oprichters – en bezoekers en vrijwilligers speelden een belangrijke rol in de ontwikkeling van Bulikimu KisoBOKa. Ze deelden hun talenten, waren zeer belangrijk in fondsenwerving en werden onze beste ambassadeurs. De meesten van hen bleven 4 tot 6 weken, om de projecten te zien, om het land te zien en om te helpen bij de projecten. Zij brachten veel nieuwe ideeën. Wij vinden het heel belangrijk om die contacten tussen mensen over de hele wereld te stimuleren.
In 2014 zullen we deze ambitie uit breiden door actiever gebruik te maken van sociale media (Facebook)  en op zoek te gaan naar vrijwilligers uit andere landen.
Het doel van het programma is om een beter begrip te bevorderen tussen mensen uit Europa (vooral Nederland) en de mensen van Oeganda en dat jongeren hun talenten delen. We hebben een huis voor vrijwilligers en veel mogelijkheden (zie website: vrijwilligerswerk).

gb


In 2013 we received the 250st visitor. Most of them came from The Netherlands – the home base of our founders – and visitors and volunteers played a important role in the development of Bulikimu KisoBOKa. They shared their talents, were very important in fundraising and became our best ambassadors. Most of them stay for 4-6 weeks, to see the projects, to see the country and to assist in the projects. They brought many new ideas. We believe it is very important to stimulate those contacts between people all over the world.
In 2014 we will extend this ambition to be more active on the social media (Face book) and to look for volunteers from other countries.
The purpose of the program is to promote better understanding between people from Europe (especially The Netherlands) and the people of Uganda and that youmgsters share their talents. We have a house for volunteers and several opportunities (see website: voluntunteering).