PROJECTEN EN WERKPLAN 2014

nl

Sinds eind 2012 zijn de activiteiten ondergebracht in een NGO, met de naam ‘Bulikimu KisoBOKa’ : alles is mogelijk.

Nu is ‘alles’ wel heel veel, maar we houden ons met een uitgebreid pakket van projecten en activiteiten bezig om de doelstelling te bereiken.

In 2013 zijn we gestart met de bouw van het KisoBOka Centrum in Makenke en dat was ook de belangrijkste activiteit van dat jaar.

Het is de grote uitdaging in 2014 van dat centrum een echt gemeenschapscentrum te maken en hét Centrum van de wijk, waar KisoBOKa zichtbaar en daadwerkelijk aanwezig is. We zullen daar ons eigen kantoor hebben, maar het centrum moet ook de motor worden voor al het werk dat we voor de achterstand wijken in Jinja willen doen.

Doelstellingen:

 

1. Rehabilitatie van straatjongeren en het stimuleren van gedragsverandering bij hen door ze te trainen en nieuwe vaardigheden aan te bieden. Uiteindelijk doel is dat ze weer naar hun familie terugkeren of een nieuwe toekomst starten bijv. Door weer naar school te gaan of een opleiding te gaan volgen.

2. Het ontwikkelen van effectieve empowering programma’s waardoor mensen voor zich zelf leren opkomen én projecten waardoor mensen nieuwe middelen van bestaan kunnen krijgen.

3. Het ondersteunen van opvoeding en zorg in crèches en technische scholen, die zich vooral richten op kinderen en jongeren die aan de rand van de samenleving leven.

4. Het opzetten van uitwisseling programma’s met bezoekers en vrijwilligers uit Nederland en met omliggende landen (Kenya).

De projecten zijn rond deze doelstellingen gegroepeerd.

Rehabilitatie

1. KisoBOKa Home Makenke

Empowering

2. Vrouwengroep Soweto

3. Mobile Kliniek Kimasa

4. KisoBOKa Centrum Kimasa

Opvoeding en zorg

5. Mobile Computer School

6. KisoBOKa School Fonds

7. Creches in Soweto en Kimasa

8. Sport en spel

9. Steunfonds

Uitwisseling

10. Bezoekers en uitwisseling

Eigen organisatie en samenwerking

gb

By the end of 2012 the activities are organized by a NGO, named ‘Bulikimu KisoBOKa’ : everything is possible.

“everything’ is far to much, but we have a extensive package of projects and activities to realise our objectives.

 

In 2013 we started to build the KisoBOKa Centre in Makenke and that was the most important activity during that year.

In 2014 we are challenged to make this Centre a real community Centre and the centre of the area, where Bulikimu KisoBOKa is visible and noticeable. We will have there not only our own office, but the Centre will also be the motor of the work we want to do for the shanty communities in Jinja district.

 

 

The objectives of our NGO are:

 

1. Rehabilitation of street youth and promoting positive behavioral change among them by training them in developments skills and thereafter resettle then to their respective areas or starting a new future.

2. To evolve efficient and effective empowering programs and incoming generating projects as well to the communities as individuals

3. To support education and care in crèches and vocational institutes, servicing marginalized children and youth

4. To develop exchange programs with visitors and volunteers from the Netherlands and surrounding countries (Kenya)

 

All projects are grouped by these objectives.

 

Rehabilitation

1. KisoBOKa Home Makenke

Empowering

2. Womangroup Soweto

3. Mobile Clinic Kimasa

4. KisoBOKa Centre Kimasa

Education and care

5. Mobile Computer School

6. KisoBOKa School Fund

7. Creches in Soweto and Kimasa

8. Sport and games

9. Support Fund

Exchange

10. Visitors and exchange

Own organisation and cooperation