KisoBOKa-huis

nl


De eerste jaren hebben we gewoond in een huis dat we mochten huren van het bisdom. Het was gelegen op een heuvel net buiten het centrum van Jinja. In mei 2011 hebben we dat huis verlaten en een nieuwe plek gevonden, iets verder van Jinja af.Het huis ligt in Bukaya, een dorpje aan de overkant van de Nijl, vanuit Jinja gezien en valt onder de Gemeente Njeru.

Het huis heeft een mooie grote tuin waar inmiddels bananenbomen,veel bloemen en vele groenten en vruchten groeien.
We hebben 3 tweepersoons logeerkamers en bescheiden faciliteiten als gasthuis o.a. twee fraaie veranda’s. Het Victoriameer is op 5 minuten loopafstand en daar is ook het ‘King Fisher Resort’ een mooie plek met zwembad.

Het ‘KisoBOKa-huis’ is een plek om elkaar te ontmoeten, ervaringen te delen en Afrika op een andere manier te leren kennen.
Die wens is doorslaggevend om bij ons te verblijven. We vinden het leuk als je nader kennis maakt met ons werk, maar we willen ook graag actief zoeken naar mogelijkheden om je eigen talenten hier te delen.

Dat kan door enkele dagen mee te draaien op een van onze projecten, of in een project van een collega-organisatie. Maar een tijd verblijven in een dorp in de buurt, kan ook.
Het KisoBOKa-huis heeft voldoende ruimte waar je nieuwe talenten kunt ontdekken of de rust vindt om te schilderen, te tekenen of te beeldhouwen. We beschikken daarnaast over een busje, zodat we je ook mee kunnen nemen op safari of we kunnen iets dergelijks voor je organiseren. Je bent van harte welkom om het ‘andere Afrika’ mee te MAKEN.

Laat tijdig even weten als je van plan bent te komen. Liefst per email(willemenpaul@gmail.com)

Als je ons wilt bezoeken kun je gebruik maken van de faciliteiten van Raptim, een reisbureau gespecialiseerd in reizen voor missionarissen en ontwikkelingswerkers. Soms levert dat goedkopere tickets op maar soms ook andere opties zoals (aanzienlijk) meer kg bagage.
Reismogelijkheden naar Uganda zijn er 6:
met Emirates Airlines (dagelijks – via Dubai – vaak de goedkoopste)
met Qatar Airlines (dagelijks – via Doha – soms nog goedkoper)
met Turkish Airlines ( 3 x per week en goedkoop)
met Egypt Air (4 x per week – via Cairo -goedkoop)
met Ethiopian Airlines (dagelijks via Addis Abeba)
met British Airways (5 x per week)
met Brussel Airlines (4 x per week – vanuit Brussel)
met KLM (5 x per week – duur, maar soms aantrekkelijke aanbiedingen)

Kijk voor meer informatie onder de rubriek ‘vrijwilligers’.

We kunnen je afhalen vanaf Entebbe (kosten 150.000 UGS) of we sturen een taxi en dan is het ongeveer 2½ uur rijden naar ons huis.
Verblijfskosten zijn € 12 per dag, per persoon, all inclusive. Aandeelhouders (donors) van KisoBOKa ontvangen 50 % korting en dat tarief geldt ook voor vrijwillig(st)ers.

en


The first years we lived in a house that we were renting the diocese. It was located on a hill just outside the town of Jinja. In May 2011 we left the house and found a new place, a little further from Jinja. The house is situated in a village on the other side of the Nile, seen from Jinja and falls under the Njeru Municipality .

The house has a beautiful garden where now banana trees, lots of flowers and many vegetables and fruits are growing .
We have 3 double guest rooms and facilities as modest guesthouse includes two beautiful verandas. Lake Victoria is a 5- minute walk away and there is also the ‘King Fisher Resort ‘, a beautiful place with a swimmigpool .

The ‘ KisoBOKa – house’ is a place to meet, to share experiences and getting to know Africa on a different way.
That desire is crucial to stay with us. We like it when you make acquainted with our work, but we also want to look for other opportunities where you can share your own talents.

You can participate a few days in one of our projects, or a project of a fellow organization. But living a time in a village nearby, can also be organized.
The KisoBOKa house has ample space where you can discover new talents or find the rest to paint , draw or sculpt. We also have a van, so we can take you on safari or we can organize something for you. You are very welcome to MAKE the ‘other Africa’!

Let us know in time if you are planning to come. Preferably by email:
willemenpaul@gmail.com

If you want to visit us, you can use the facilities of Raptim, a travel agency specializing in travel for missionaries and development workers. Sometimes they provide cheaper tickets but sometimes other options such as (significantly) more kg of luggage .

There are six travel options to Uganda:

with Emirates Airlines (daily – via Dubai – often the cheapest)
with Qatar Airlines (daily – via Doha – sometimes even cheaper)
Turkish Airlines (3 x a week and cheap)
with Egypt Air (4 x a week – via Cairo- cheap)
Ethiopian Airlines (daily via Addis Ababa)
with British Airways ( 5 x a week)
with Brussels Airlines ( 4 x a week – from Brussels)
KLM ( 5 x a week – expensive, but sometimes attractive offers)

For more information: see under the heading ‘ volunteers ‘.

We can pick you up from Entebbe (cost 150.000 UGS) or we send a taxi and it is about 2 ½ hours drive to our house.
Accommodation costs are € 12 per day, per person, all inclusive. Shareholders (donors) of KisoBOKa receive a 50% discount rate, and that also applies to voluntariers .