CURSUSSEN KISOBOKA CENTRUM GROEIEN

 

TAILORING BENEFICIARY

VOLOP CURSUSSEN IN KISOBOKA CENTRUM

Nu de vakanties voorbij zijn, zijn ook de cursussen in het KisoBOKa Centrum weer hervat. Bijna elk dagdeel zijn er cursussen, voor zeer uiteenlopende doelgroepen.
Op maandag en dinsdag zijn er computercursussen voor de inwoners van Kimasa. Naast jongeren, neem ook diverse ouderen aan de cursus deel, die op deze manier ‘aansluiting proberen te vinden bij de nieuwe wereld’.
Dinsdagmiddag is er een cursus ‘haidressing’, waar haarverzorging geleerd wordt, maar ook vlechten en het opzetten van een eigen zaak.
Woensdag en zaterdag zijn er cursussen ‘adult literacy’, waar – vooral ouderen- leren lezen en schrijven. Schattingen geven aan dat 75% van de bevolking van Kimasa, niet kan lezen en schrijven. Deze cursus wil proberen dat aantal omlaag te brengen.
Op donderdag en vrijdag zijn er cursussen ‘naaien en ontwerpen’ en ook hier maakt het opzetten van een eigen handel deel uit van de cursus.
Op andere dagdelen wordt het centrum gebruikt door jeugdgroepen, lokale dansgroepen en bijeenkomsten van gezondheidswerkers en lokale leiders.

20150113_142908